Svår allergi = funktionshinder

Många barn lever med lättare allergi- eller överkänslighetsbesvär som kanske bara kräver enklare åtgärder i hem och skola för att individen ska må bra. Det är när allergin blir svår som man kan tala om att barnet har en funktionsnedsättning. I de fallen krävs vanligtvis mer omfattande anpassningar i förskola och skola – dels när det gäller den fysiska miljön, men också när det gäller rutiner för omhändertagandet och själva innehållet i verksamheten.

Barnastma.se hittar du vår nya webbtidning. Den är till för dig som har eller arbetar med barn med astma.

"Till syvende och sist är det skolans ansvar"

Stöd eleverna!

Förbättra skolmiljön!

  • Allergironden - för en bättre skolmiljö
  • Tillsammans ökar vi tillgängligheten i skola, arbetsliv och offentlig miljö
  • Tillsammans påverkar vi beslutsfattare att aktualisera astma- och allergifrågor
BLI MEDLEM!